PIA News Service - Thursday, Nov. 12, 2009

Lathalain: Benepisyo mula sa malunggay pinag-aaralan na

May tanim ka bang malunggay sa inyong bakuran? 

Alam ba ninyo na ang malunggay ay isa sa pinakasikat na halaman ngayon? 

Ang malunggay o moringa oleifera ay kilala nating masustansyang gulay noon pa man. Ito ay mayaman sa bitamina at sustansya. 

Ayon sa Food Composition Table ng Food and Nutrition Research Institute (FNRI), ang isang tasa ng lutong dahon ng malunggay na tumitimbang ng 100 gramo (g) ay may 3.0 g ng protina, 25 milligrams mg ng kalsiyum, 14 mg ng phosphorus, 0.6 g ng yero (iron), 2,785 mg beta-carotene, 0.16 mg ng thiamin, 0.09 mg ng riboflavin, 1.0 mg niacin, at 69 mg ascorbic acid or vitamin C.

Ang malunggay ay may antioxidant activity, na tumutulong sa pag iwas sa ilang klaseng kanser. Ito ay dahil mayroon itong µ-tocopherol (bitamina E) equivalent na 45, sukat ng bitamina E, isang magaling na antioxidant. 

Maliban sa sustansyang makukuha sa malunggay, may ibang benepisyo itong taglay. Dahil dito, matatawag na functional food ang malunggay.

Ang malunggay ay marami ang gamit dahil bawa’t bahagi nito ay mapakikinabangan. 

Dahil dito, naisipan ng FNRI na pag-aralan at suriin kung ano ang sangkap nito (active ingredient) na nagbibigay ng karagdagang benepisyo, ang lakas ng bisa, at ang tamang dami ng gamit.

Nag-uumpisa palang itong mga pag-aaral na ito, ngunit sa ilang taon lamang ay malalaman na natin ang boung potensyal ng malunggay. Abangan....

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa malunggay, sumulat o tumawag kay Dr. Mario V. Capanzana, Direktor, Food and Nutrition Research Institute, Department of Science and Technology, Gen. Santos Ave., Bicutan, Taguig City; Tel./Fax: 837-2934/837-3164; e-mail: mvc@fnri.dost.gov.ph mar_v_c@yahoo.com; FNRI-DOST website: http://www.fnri.dost.gov.ph. (Victor J. Alfonso Jr, FNRI-DOST S&T Media Service)
.
.

Feature: Wellness and Health

Choose wellness. Choose health. Sounds familiar? This is a famous line we always hear, see and read from media advertisements. 

Recently, there is an increasing campaign on raising the awareness of Filipinos on health and wellness. But what exactly differentiates the two? 

Health and wellness are not synonymous. According to the World Health Organization (WHO), health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. However, wellness is an overall balance of physical, social, spiritual, emotional, intellectual, environmental, and occupational well-being. Therefore, health is a goal to achieve while wellness is a multi-dimensional lifestyle to maintain.

Heightened advocacy on practicing and maintaining wellness is not only at the interpersonal level nowadays but also broadly covers the social, environmental and occupational dimensions of a person. These dimensions are not personal in nature but are important factors that influence personal wellness.
.
In line with this health and wellness trend, the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology (FNRI-DOST) developed, implemented and evaluated a model corporate wellness program. Said wellness program is in support to the World Health Organization/Food and Agriculture Organization (WHO/FAO) global strategy on diet and physical activity to improve public health.

The program aimed to evaluate the employees’ health status as program sought to implement lifestyle modification programs and evaluate the effect on the reduction of risk factors to lifestyle diseases.

The FNRI Wellness Program showed positive changes among the participants who completed the program. These were in terms of anthropometric or height and weight measurements as well as blood chemistry levels except for the high density lipoprotein (HDL-c) known by some as “good cholesterol”. It was suggested that said changes may be the result of better eating habits and increased physical activity. 

The participants agreed that the program was interesting and it helped them become productive at work. As a result, they became more health-conscious and felt a lot better. It was suggested, therefore, that the program be adopted and institutionalized in other workplaces to bring about lifestyle changes. 

The study validated other studies conducted to examine the importance of wellness in the workplace. Wellness programs have resulted in reduced absenteeism, increased employee retention, reduced health care costs, and employee satisfaction according to R. Cogwell Anderson & B. Kaczmarek in the article, “The Importance of Promoting Health in the Workplace”.

Knowing the importance of wellness in the workplace, it is therefore beneficial for a company or institution to adopt a Wellness Program in order to assure the success of a business.
For more in information on food and nutrition, contact: Dr. Mario V. Capanzana, Director, FNRI-DOST, Gen. Santos Ave., Bicutan, Taguig City. Direct lines and fax: (02) 837-2934 and 837-3164, trunklines: 837-2071 local 2296 and 2284, 837-8113 local 318 and 319; e-mail: mvc@fnri.dost.gov.ph or mar_v_c@yahoo.com. FNRI-DOST website: http://www.fnri.dost.gov.ph.
(Rhea C. Benavides-De Leon, FNRI-DOST S&T Media Service)
.
.

Lathalain: Malnutrisyon – mayroon nga bang dalawang mukha?

Ang konseptong double burden of malnutrition o “dalawang mukha ng malnutrisyon” ay patuloy na nakatatawag ng pansin ng higit na nakararaming sektor ng lipunan. Nguni’t ano nga ba ang tunay na kahulugan nito?

Ang “dalawang mukha ng malnutrisyon” ay tumutukoy sa patuloy na pagkakaroon ng mataas na bilang ng undernutrition (kulang sa timbang o taas) at micronutrient deficiencies (kulang sa iron, iodine at bitamina A) sa mga bata, kasabay ng mabilis na pagtaas ng bilang ng overweight at obesity at diet- at lifestyle-related non-communicable diseases (NCDs) tulad ng hypertension, diabetes at cardiovascular diseases sa mga matatanda.

Ang mga manipestasyong ito ng pagkakaroon ng “dalawang mukha ng malnutrisyon” ay sanhi ng mga pagbabago sa diet nating mga Pilipino. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng grupo nina Dr. Ma. Regina A. Pedro ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, nagkaroon ng magandang pagbabago sa kalidad at dami ng pagkain na kinokonsumo ng mga Pilipino. Nguni’t bumaba ang konsumo ng mga prutas at gulay base sa 2003 National Nutrition Survey.

Ang magandang pagbabago sa diet ng mga Pilipino ay makikita sa mataas na konsumo ng mga animal foods at langis at mantika. Nguni’t, ito ay nagging sanhi naman ng mataas na kolesterol at saturated fats sa diet at tumataas na bilang ng overweight at obesity.

Sa kabila ng magandang pagbabagong ito, ang kabuuang energy intake o konsumo sa enerhiya ay nananatiling mababa. Ito ang dahilan kung bakit mayroon pa rin sa ating mga kababayan ang kulang sa taas o timbang.

Ang konting prutas at gulay sa diet at ang tumataas na konsumo ng mga matatabang pagkain, kasabay ng konting physical activity at unhealthy lifestyle ay nagiging sanhi ng non-communicable diseases.

Para sa karagdagang kaalaman hinggil sa pagkain at nutrisyon, sumulat o tumawag kay: Dr. Mario V. Capanzana, Direktor, FNRI-DOST, General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City; e-mail: mvc@fnri.dost.gov.ph o mar_v_c@yahoo.com; Telefax: 8372934, 8373164; DOST trunkline: 8372071 loc 2296; FNRI website: http://www.fnri.dost.gov.ph. (Rhea C. Benavides-De Leon, FNRI-DOST S&T Media Service)
.
.

Feature: Simple reminders to keep family well-nourished

Food is an integral part of survival. We must eat to live. Here are some reminders to keep the family healthy, productive and fulfilled:

• Choose a variety of foods everyday. No single food can supply all the nutrients the body needs. Be sure to include food items which are rich in carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals plus a lot of fluids. Confining food choices to a few kinds of foods usually result in an imbalanced diet.

• Serve the right amounts of food to your family. Control the amount consumed to prevent overeating, but serve enough to meet their nutritional needs.

• Use fats and oils moderately in preparing family meals for more energy. Oil can be reused four times without affecting food flavor if you add one part fresh oil to three parts used oil before each reuse. Before storing oil, remove burnt particles at the bottom of the cooking vessel to preserve its flavor and color.

• Remember that according to the Daily Nutritional Guide Pyramids for Filipinos, persons aged 7-39 years are allotted 6-8 teaspoons of oil or fat per day.

• Serve more often one-dish meals like sinigang, linaga, munggo gisado or bulanglang to name a few. One-dish meals offer a variety of nutrients from the different food groups. They are also economical since cooking only one dish saves energy, time and money.

• Prioritize the food needs of infants and pre-school children before serving other family members. Likewise, a sick child or family member needs more nourishment to fight infection and recuperate. Give soft, nutritious foods like fish, beans, eggs, milk, vegetables and fruits. Remember to consult a doctor for further advice.

• If you have an infant, remember that mother’s milk is the best. Breastfeed exclusively from birth to 6 months or longer, and then give appropriate complementary foods, as stressed by the second message of the Nutritional Guidelines for Filipinos 2000 (NGF) developed by a Technical Working Group led by the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology (FNRI-DOST).

• Keep a garden to grow plants the family needs, such as tubers (kamote, gabi), legumes (munggo, patani, kadyos), green leafy and yellow vegetables (malunggay, kangkong, camote tops, alugbati, petsay, saluyot, squash) and fruits (banana, papaya, guava).

• Food safety at the household level is of paramount concern. Wash hands with soap and water before and after cooking, before eating, and after using the toilet. The place where we eat food must be safe and clean. Always check if the ingredients are fresh and clean before cooking.

Follow these reminders to keep your family healthy and happy.

For more information on food and nutrition, write or call: Dr. Mario V. Capanzana, Director, Food and Nutrition Research Institute, Department of Science and Technology, General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City; Tel/Fax Num: 8372934 and 8373164; email: mvc@fnri.dost.gov.ph, or mar_v_c@yahoo.com; FNRI-DOST website: http://www.fnri.dost.gov.ph. (Victor J. Alfonso Jr, FNRI-DOST S&T Media Service)
.
.

Lathalain: Osteoporosis, iwasan – sa healthy lifestyle, buto ay maiingatan

Ang osteoporosis ay isang sakit kung saan nagiging mahina at marupok ang mga buto ng isang tao. Ito ay maaaring sanhi ng kakulangan ng kalsyum, inactive lifestyle, paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak.

Ayon sa mga pag-aaral, ang ehersisyo ay nakatutulong upang patibayin at palakasin ang mga buto. Kaya importante na mag-ehersisyo ang isang tao upang maiwasan na din ang pagkakaroon ng osteoporosis. Ilan sa mga ehersisyong ito ay walking, running, jogging, skating, aerobics o dancing. Ang mga ito ay dapat isagawa sa loob ng 30-60 minuto, tatlo hanggang limang beses kada linggo. Maituturing ding magandang ehersisyo ang mga gawaing bahay gaya ng pagwawalis, pag-garden, pagsibak ng kahoy, pag-ayos ng mga gamit at iba pa.

Ang paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak ay nakakaapekto sa calcium absorption sa ating katawan na nagre-resulta sa mahihinang buto, na maaaring maging osteoporosis.

Dahil dito, inirerekomenda ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology (FNRI-DOST) na “Upang magkaroon ng healthy lifestyle at tamang nutrisyon, mag-ehersisyo, iwasan ang paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak”. Ito ay upang magkaroon ng matibay at malakas na mga buto at maiwasan ang osteoporosis.

Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng FNRI-DOST, ang pangunahing ahensiya ng gobyerno sa pananaliksik sa pagkain at nutrisyon. Para sa karagdagang impormasyon at kaalaman sa pagkain at nutrisyon, sumulat o tumawag kay Dr. Mario V. Capanzana, Direktor, FNRI-DOST sa kanyang email address: mvc@fnri.dost.gov.ph o mar_v_c@yahoo.com o sa telepono bilang 837-2934 o 837-3164. Maaari ding bisitahin ang FNRI website: http://www.fnri.dost.gov.ph. (Rhea C. Benavides-De Leon, FNRI-DOST S&T Media Service)
.
.

Lathalain: Pasusuhin ang sanggol ng gatas ng ina

Ang Gabay sa Wastong Nutrisyon para sa Pilipino o Nutritional Guidelines for Filipinos na binalangkas sa pamumuno ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology (FNRI-DOST) ay binubuo ng sampung pangunahing rekomendasyon na naglalayong itaguyod ang mabuting kalusugan at wastong nutrisyon ng mga Pilipino.

Ang ikalawang gabay ay nagsasaad na “Pasusuhin ang sanggol ng gatas ng ina lamang mula pagkasilang hanggang anim na buwan at saka bigyan ng mga angkop na pagkain habang pinapasuso”. Ang mensaheng ito ay isinusulong upang:

• makatiyak na kumpleto at ligtas ang mga pagkain na maibibigay sa mga bagong silang na sanggol, bukod sa iba pang benepisyo ng pagpapasuso; at

• maipabatid na ang malnutrison ay karaniwang namgyayari sa gulang na anim na buwan hanggang dalawang taon, kung kaya kailangan bigyang pansin ang wastong pagpapakain sa sanggol sa panahong ito na lubhang kritikal para sa kanya.

Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng FNRI-DOST, ang pangunahing ahensiya ng gobyerno sa pananaliksik sa pagkain at nutrisyon. Para sa karagdagang impormasyon at kaalaman sa pagkain at nutrisyon, sumulat o tumawag kay Dr. Mario V. Capanzana, Direktor, FNRI-DOST sa kanyang email address: mvc@fnri.dost.gov.ph o mar_v_c@yahoo.com o sa telepono bilang 837-2934 o 837-3164. Maaari ding bisitahin ang FNRI website: http://www.fnri.dost.gov.ph. (Marilou R. Galang, FNRI-DOST S&T Media Service)
.
.

Lathalain: Resistensiya’y palakasin, Nutrition Guidelines sundin

Dulot ng papalit-palit na klima kung saan minsa’y mainit na biglang susundan ng ulan, karaniwang tumataas ang bilang ng mga taong nagkakasakit, lalo na ang pagkakaroon ng ubo, sipon at trangkaso.

Kaya’t mahalaga na tiyaking malakas ang resistensiya upang labanan ang mga impeksiyon na maaaring maging sanhi ng sakit.

Ang Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology (FNRI-DOST) ay namuno sa pagbuo ng Nutritional Guidelines for Filipinos. Ito ay mga nutrition messages o gabay na nagtataguyod ng kalusugan sa pamagitan ng wastong nutrisyon. Ipinapayo na sundin ang mga guidelines na ito upang mapabuti, mapasigla at palakasin ang immune system.

• Siguruhin ang balanced diet araw-araw. Kumain ng iba’t-ibang uri ng pagkain.

• Kumain ng prutas na mayaman sa vitamin C tulad ng mangga, papaya, bayabas o citrus fruits upang tumaas ang inyong resistensiya laban sa impeksiyon.

• Kumain ng mga gulay lalo na ang mga mayaman sa phytochemicals, tulad ng kamatis, soya beans, bawang at broccoli.

• Uminom ng 6 hanggang 8 basong tubig.

• Matulog nang sapat, mula 6 hanggang 8 oras gabi-gabi.

• Ugaliin ang good personal hygiene.

• Siguruhin ang kalinisan sa pagkain.

• Mag-ehersisyo araw-araw.

• Limitahan ang pag-inom ng alak o beer at huwag manigarilyo.
.
Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng FNRI-DOST, ang pangunahing ahensiya ng gobyerno sa pananaliksik sa pagkain at nutrisyon. Para sa karagdagang impormasyon at kaalaman sa pagkain at nutrisyon, sumulat o tumawag kay Dr. Mario V. Capanzana, Direktor, FNRI-DOST sa kanyang email address: mvc@fnri.dost.gov.ph o mar_v_c@yahoo.com o sa telepono bilang 837-2934/837-3164. Maaari ding bisitahin ang FNRI website: http://www.fnri.dost.gov.ph. (Chona F. Patalen, FNRI-DOST S&T Media Service)
.
.

Lathalain: Matipid ang pag-recycle ng tirang pagkain

Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan matutong magtipid. Pagdating sa pagkain, pwede ng magtipid sa pamamagitan ng paggamit ng left-overs o mga natirang malinis na pagkain. Narito ang ilang paraan kung paano ito magagawa:

• ang mga pritong isda ay maaaring gawing kardilyo, torta o mga pagkaing may sarsa tulad ng eskabetse, sarsiyado o totso;

• ang karne sa linagang baka o baboy ay maaaring panggisa sa gulay, pansit at lumpia o maaaring gawing metsado o torta;

• ang ginisang gulay ay maaari rin gawing lumpiang prito o ihalo sa pansit;

• ang kaning-lamig ay maaaring isangag na may halong natirang hinimay na isda o baboy o itlog at toyo para pampalasa. Ihain kasama ng linagang berdeng gulay. O kaya ay pwede rin itong gawing pudding o ampaw. Para makagawa ng ampaw, ibilad sa araw ang kaning-lamig, iprito sa mantika ang binilad na kaning-lamig at lagyan ng inarnibal na pulang asukal; at

• ang lumang pan-amerikano o pan de sal o pan de limon ay pwedeng isama sa hinimay na isda o giniling na karne para sa burgers. Maaari ring gawin itong pudding para pang-himagas o gawing biskotso at pahiran ng margarina.

Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng FNRI-DOST, ang pangunahing ahensiya ng gobyerno sa pananaliksik sa pagkain at nutrisyon. Para sa karagdagang impormasyon sa pagkain at nutrisyon, sumulat o tumawag kay Dr. Mario V. Capanzana, Direktor, Food and Nutrition Research Institute, Department of Science and Technology, General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City; Tel./Fax: 837-2934/837-3164; e-mail: mvc@fnri.dost.gov.ph mar_v_c@yahoo.com; FNRI-DOST website: http://www.fnri.dost.gov.ph. (Marilou R. Galang, FNRI-DOST S&T Media Service)
.
.

Lathalain: Tuklasin ang benepisyong hatid ng yoghurt!

Madalas bang chips, burger at soda ang inyong meryenda?

Nakaka-guilty, di ba?

Ngayon, may healthy alternative snack food na maaari ninyong piliin. Ito ang yoghurt. Ito ay siksik sa bitamina’t mineral na makatutulong sa inyong kalususgan.

Ang yoghurt ay semi-solid fermented milk product na mayaman sa calcium. Mataas din ang protina nito at nagtataglay ng good bacteria o probiotics. Ang probiotics ay nakatutulong palakasin ang inyong immune system laban sa sakit o impeksiyon.

Mainam ang pagkain ng yoghurt, lalo na ng mga taong lactose-intolerant o nakararanas ng pananakit ng tiyan kung umiinom ng gatas dahil mababa ang level nito ng lactose.

Ayon sa Gabay sa Wastong Nutrisyon para sa Pilipino ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, inirerekomenda na “uminom ng gatas araw-araw at kumain ng mga produkto nito, mga pagkaing mayaman sa kalsyum”.

Kasabay ng regular na ehersisyo at balanseng pagkain, makatutulong ang yoghurt upang maging fit, slim at healthy. 

Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng FNRI-DOST, ang pangunahing ahensiya ng gobyerno sa pananaliksik sa pagkain at nutrisyon. Para sa karagdagang impormasyon at kaalaman sa pagkain at nutrisyon, sumulat o tumawag kay Dr. Mario V. Capanzana, Direktor, FNRI-DOST sa kanyang email address: mvc@fnri.dost.gov.ph o mar_v_c@yahoo.com o sa telepono bilang 837-2934/837-3164. Maaari ding bisitahin ang FNRI website: http://www.fnri.dost.gov.ph. (Chona F. Patalen, FNRI-DOST S&T Media Service)
.
.

Lathalain: Kumain ng maraming gulay, prutas at lamang-ugat

Ang Gabay sa Wastong Nutrisyon para sa Pilipino o Nutritional Guidelines for Filipinos na binalangkas sa pamumuno ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology (FNRI-DOST) ay binubuo ng sampung pangunahing rekomendasyon na naglalayong itaguyod ang mabuting kalusugan at wastong nutrisyon ng mga Pilipino. 

Ang panglimang gabay ay nagsasaad na “Kumain ng maraming gulay, prutas at lamang-ugat”.

Ang pagkain ng mas maraming gulay, prutas at lamang-ugat ay makapagbibigay ng kinakailangang bitamina, mineral at hibla o fiber sa ating kinakain. Ang mga sustansiyang ito ay nakapagbibigay ng depensa laban sa mga sakit na karaniwang nararamdaman ng mga taong nagkaka-edad at nakatutulong sa pag-iwas sa mga tinatawag na lifestyle diseases.

Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology o FNRI-DOST, ang pangunahing ahensiya ng gobyerno sa pananaliksik sa pagkain at nutrisyon. Para sa karagdagang impormasyon at kaalaman sa pagkain at nutrisyon, sumulat o tumawag kay Dr. Mario V. Capanzana, Direktor, FNRI-DOST sa kanyang email address: mvc@fnri.dost.gov.ph o mar_v_c@yahoo.com o sa telepono bilang 837-2934/837-3164. Maaari ding bisitahin ang FNRI website: http://www.fnri.dost.gov.ph. (Marilou R. Galang, FNRI-DOST S&T Media Service)
.
.
POLICE REPORTS
By PO2 Darlin Cabalinan-Migullas

Report on loose firearms 

On November 10, 2009 at around 6:00 O'clock in the afternoon, a concerned citizen reported to Butuan City Police Station (BCPS) 1 thru a telephone call that a suspicious man was sighted at Purok-4, Barangay Mahay, Butuan City. Immediately, intelligence personnel from BCPS 1 led by SPO1 Capablanca responded to such report and proceeded to the said place and look for the said suspect, which was described by the caller during the telephone conversation. 

However, upon sensing the arrival of the police officers, the suspect hurriedly ran to evade the arrest and while fleeing, something fell off from the suspect. The responding team recovered a caliber 38 revolver with defaced serial number, loaded with three live ammunitions. 

On the other hand, personnel of Malimono Municipal Police Station recovered from their drop box for unwanted firearms one unit 12 gauge shotgun with no serial number at around 11:00 O'clock in the morning on November 11, 2009. Recovered firearms are now under the custody of the respective station for proper disposition. (PNP-13/ PIA-Caraga)

Report on illegal fishing 

Joint personnel from Barobo Municipal Police Station led by SPO3 Leo Asunsion, 1406th PPMG led by SPO3 Elecito Rivas and 141st RMG Coy led by POI Mirante Morano conducted random checkpoint at the area of responsibility of Barobo, Surigao del Sur on November 10, 2009 at around 3:00 O'clock in the afternoon. 

Said operation resulted to the apprehension of one Kelvin Montana Cabalida, 18 years old, single, fish vendor and a resident of San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur and Arnold Campos Palban, 18 years old, single fish vendor and a resident of Barangay Liatimco, Lianga, Surigao del Sur.

Confiscated from their possessions were more or less twenty kilos fish locally known as dalagang bukid/solid, danggit and molmol, which were illegally caught with the used of explosives/dynamite.

Suspects were brought to Barobo Municipal Police Station for further investigation while the confiscated fish were turned-over to the Department of Agriculture (DA) for scientific examination. The result turned-out positive that the said fish were caught with the used of explosive/dynamite. Progress report follows. (PNP-13/ PIA-Caraga)

Arrest of robbery/murder suspect 

Suspect for robbery/murder incident that transpired at Poblacion, San Francisco, Agusan del Sur on June 30, 2009 was arrested by elements of Naawan Municipal Police Station, Naawan, Misamis Oriental on November 10, 2009 at around 8:00 O'clock in the evening at the residence of one Selvino Bulalajos at Purok-1B, Barangay Lubihan, Naawan, Misamis Oriental. Suspect was identified as Rey Enayuda, 23 years old, widow and a resident of Barangay Soriano, Tagbina, Surigao del Sur. Said suspect is now temporarily detained at Naawan Municipal Police Station for proper disposition. (PNP-13/ PIA-Caraga) 

Report on vehicular accident 

On November 10, 2009 at around 4:30 in the afternoon, elements of Butuan City Police Station (BCPS) 3 led by PO3 Ugalino responded to the reported vehicular accident at junction of National Highway and Bonbon road, Barangay Libertad, Butuan City.

The responding team found one unidentified female person lying lifeless at the right lane of the road going to City proper while the other five people were brought to the hospital for medical treatment. Personnel from Crime Laboratory conducted SOCO at the crime scene. Initial investigation revealed that the said fatality was a passenger of a multicab bearing plate number LMM-113 driven by one Mario Gacal Tarago, 53 years old, married and a resident of P. Burgos Street, Butuan City.

Said multicab was heading towards east direction when it was bumped (rear end collision) by a KIA car bearing plate number KDS-543, driven by one Carlos Yanson Gallenero Jr. of legal age, married and a resident of Phase 1B, block 17, lot 25, Emenville Subd., Barangay Ambago, Butuan City.

The cadaver was brought to Mata funeral homes for autopsy. Effort is being exerted for the identification of the said victim and for notification of her relatives. Driver of KIA car is now under the custody of BCPS 3 for proper disposition. (PNP-13/ PIA-Caraga)